• Pitkin Law

Anons enpòtan Coronavirus (COVID-19)

Tout moun nan nou nan lwa Pitkin asire ou ke nou toujou ap travay fò sou non ou malgre toumant la ki gen rapò ak viris la COVID-19. Lwa Pitkin pran fyète nan politik ouvè pòt nou an, men malerezman, menm jan COVID-19 ap kontinye gaye nou ap tanporèman mande ke tout kontak ak biwo nou yo limite a sa sèlman apèl nan telefòn, imèl, ak mesaj tèks. Si li nesesè absoliman pou w prezan fizikman nan biwo nou an, nou mande ke ou tanpri rele davans. Nan ka ke nou oblije pa prezan fizikman nan biwo nou an, nou mete kanpe pou kontinye operasyon nòmal adistans soti nan kay nou yo. Nimewo telefòn nan biwo nou an 239-438-1114 ap rete aktif epi yo pral voye nan kay nou yo pou nou pral disponib pou ou pandan lè biznis nòmal.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Important Coronavirus (COVID-19) announcement

All of us at Pitkin Law assure you that we are still working strong on your behalf in spite of the turmoil relating to the COVID-19 virus. Pitkin Law takes pride in our open-door policy, but unfortuna